Arbejde i Danmark for udenlandsk arbejdsgiver

Vi får ofte henvendelser fra personer, der bor i Danmark og er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver. De ved ikke med sikkerhed, hvordan de skal forholde sig til skat og social sikring.

Indledningsvis kan det slås fast, at de skal beskattes af deres løn med de almindelige danske skattesatser, som hvis de havde modtaget lønnen fra en dansk registreret arbejdsgiver.

Derudover er der dog flere andre forhold, der skal tages stilling til for at sikre, at de danske regler for at have ansatte medarbejdere overholdes. Dette skal gøres for at sikre, at både arbejdsgiveren og den ansatte overholder de forpligtelser, der gælder på det danske arbejdsmarked. Samtidig gøres det også for at sikre, at de rettigheder, der findes, er til rådighed.

Det er ikke helt så enkelt som mange tror, og det kan give problemer for både den ansatte og arbejdsgiveren, hvis reglerne ikke overholdes.

Når man er bosat i Danmark, gælder danske regler, og en udenlandsk arbejdsgiver kan ikke aftale sig ud af disse. Til med er det ikke så let at få overblik over, hvordan man skal forholde sig, da man skal tale med mange forskellige offentlige instanser for at få dette overblik.

Følgende forhold skal bl.a. afklares:

Skal arbejdsgiveren registreres i Danmark og er det i mere end et register?
Skal arbejdsgiveren betale skat i Danmark?
Skal arbejdsgiveren betale sociale bidrag i Danmark?
Skal arbejdsgiveren have en ansvarlig repræsentant i Danmark?
Skal der indgås en ansættelseskontrakt efter danske regler?
Skal medarbejderen betale dansk skat og evt. udenlandsk?
Skal medarbejderen selv selvangive sin indkomst i Danmark?
Skal medarbejderen betale sociale bidrag i Danmark fx Atp?

For både medarbejder og arbejdsgiver er det yderligere interessant, om det kan have økonomiske konsekvenser, hvis de nødvendige registreringer ikke er foretaget. Svaret er her, at det har økonomiske konsekvenser, og det kan have endda meget alvorlige konsekvenser, hvis de krævede registreringer ikke er foretaget.

Hvis du har brug for hjælp til at sikre, at både medarbejder og arbejdsgiver overholder de danske regler, er du velkommen til at kontakte Inwema på info@inwema.dk