Den danske selvangivelse

Det danske skattesystem er kendetegnet ved to ting. Vi har de højeste indkomstskatter og det mest komplicerede skattesystem i verden. Dette forhold gør, at der er brug for hjælp til at lave den årlige selvangivelse, særlig når du har aktiviteter over landegrænserne. Din risiko er du enten betaler for meget eller for lidt i skat i forhold til de gældende regler. At betale for meget i skat bryder ingen sig om. At betale for lidt i skat kan være farligt, idet risikoen for at dette medfører besvær og øgede omkostninger typisk er til stede.

Derfor er det klogt, når mange personer vælger at indhente hjælp til at lave den årlige selvangivelse, når de har aktivitet over landegrænserne.

Selvangivelsen laves hvert år typisk i perioden fra 1.marts til 30. juni. Bemærk at din skattemappe hos SKAT nu er åben hele året, men at den først har endelige tal ca.1.marts.

Kontakt Inwema på info@inwema.dk, hvis du ønsker Inwemas hjælp til at lave selvangivelsen.