Forskudsopgørelsen 2018

14. november 2017 blev det muligt at se sin forskudsansættelse for 2018. Medmindre man har bedt om andet, vil denne kun kunne ses elektronisk.

Der er en god grund til at holde øje med denne ansættelse, idet Skat har tendens til at lave forslag til ændringer, som typisk vil være en forhøjelse af tallene fra sidste års årsopgørelse. Dvs. at forskudsopgørelsen for 2018 vil blive baseret på årsopgørelsen for 2016. Har du således f.eks. haft en engangsindtægt i 2016 vil denne også være påført din forskudsansættelse for 2018. For personer med særligt skattepligtsforhold eller indkomster fra udlandet er der ekstra god grund til at sikre, at den foreløbige ansættelse er så rigtig som muligt, idet det bl.a. smidiggør udarbejdelsen af den senere selvangivelse for 2018. Er du f.eks. i 2018 fuldt skattepligtig i en del af året og begrænset skattepligtig i en anden del af året, vil det være klogt at lade forskudsansættelsen afspejle dette, idet det for det første vil være nemmere at lave selvangivelsen til sin tid, og du vil endvidere få rigtig frist for indlevering af din selvangivelse.

Har du indkomster fra udlandet, der ikke er påført forskudsopgørelsen, må du forvente en restskat.

Hvis du er gået fra fuld til begrænset skattepligt, f.eks. pga. flytning til udlandet, vil du ofte betale for lidt i forskudsskat, da du ikke længere har en dansk arbejdsgiver, der kan indeholde din skat. Kun ved at din forskudsopgørelse ændres – således at skatten du betaler opkræves som b-skatter, undgår du restskat med rentetillæg.

Det er naturligvis muligt også på senere tidspunkt at korrigere sin forskudsansættelse for 2018, hvis de forventede indkomster ændrer sig. Der er dog ingen grund til at betale for høje foreløbige skatter for 2018, og derfor vil det være fornuftigt at undersøge, hvordan den automatiske foreløbige skatteopgørelse ser ud.

Modtagelsen af den foreløbige skatteansættelse for 2018 giver samtidig anledning til at tjekke, om de foreløbige skatteansættelser for 2017 ser rigtige ud. Dette gør sig særligt gældende for modtagere af danske pensioner bosiddende udenfor Danmark med ret til kun at betale skat af pensionen i bopælslandet. I disse situationer er Skats måde at danne forskudsopgørelser særligt problemfyldte.

Hvis du har brug for råd eller assistance fra Inwema, er du velkommen til at kontakte os på info@inwema.dk eller evt. ringe på tlf. 3169 3169.