Forskudsskatten for 2018 og 2019

2018

I december måned bør du gennemgå din aktuelle foreløbige skatteansættelse (forskudsopgørelsen) for året. Hvorfor nu det? Jo, december er det tidspunkt, hvor du har det bedste overblik over dine samlede indkomster i året og derfor med størst sikkerhed kan beregne, om den foreløbige betalte skat dækker slutskatten for året. Det er også på dette tidspunkt, du har bedst mulighed for at reducere din skat ved at oprette pensionsordninger.

Har du i december måned betalt for lidt i foreløbig skat for året, kan du stadig undgå at få restskat med rentetillæg ved senest den 28.december 2018 at foretage en frivillig skattebetaling for 2018. Restskat for 2018 betalt inden årets sidste bankdag forrentes med 0 %, mens indbetaling af restskat i perioden 1.1.-1.7. forventes forrentet med 2,4 % (1,7 % for 2017), og indbetaling af restskat efter 1.7. forventes forrentet med 4,4 % (3,7 % for 2017).

Viser det sig ved en gennemgang, at du har betalt for meget skat for året, bør du anmode om at få denne skat udbetalt senest den 28.december 2018. Dette er endnu vigtigere i år end tidligere, idet Skat har indført et nyt stunt, hvor for meget betalt skat (såkaldt overskydende skat) ikke længere bliver forrentet af Skat. Tidligere blev for meget betalt skat forrentet af Skat (2017 0,5 %), medmindre denne overskydende skat var opstået som følge af en frivillig indbetaling (i modsætning til betalte A-og B-skatter). Så hvis du betaler for meget i Skat, får du ikke forrentet denne betaling, men har du betalt for lidt i skat, så skal du betale renter heraf.

2019

I november måned 2018 har Skat for langt de fleste personer udsendt en foreløbig skatteansættelse (forskudsopgørelsen) for 2019. Der er god grund til at kontrollere og korrigere denne inden den 31.12.2018. Ansættelsen er et skøn baseret på gamle oplysninger fra enten 2017 eller 2018. Så hvis du har ændringer i dine indkomst- og fradragsforhold og især skattepligtsforhold, bør du sikre dig, at ansættelsen afspejler virkeligheden for ikke at få ubehagelige overraskelser senere. Mange personer med engangsindtægter i et år oplever, at Skat uden videre medtager de samme indtægter i de følgende år, hvilket der bør reageres på, idet det ofte giver anledning til udskrivning af fejlagtige B-skatterater. Andre personer har måske skiftet arbejde eller er gået på pension, blevet gift eller skilt, købt eller solgt fast ejendom, flyttet til/arbejdet i udlandet eller flyttet tilbage til Danmark fra udlandet o.s.v. I disse særlige situationer vil der være ekstra grund til en gennemgang af den foreløbige skatteansættelse for 2019. I langt de fleste tilfælde er det mere simpelt at foretage denne ændring inden den 1.januar 2019, og endvidere vil også lette arbejdet med den senere selvangivelse for året. Har du ændret skattestatus, fx er gået fra at være fuldt skattepligtig til at være blevet begrænset skattepligtig, vil du få årsopgørelsen senere, hvis dette ikke er afspejlet i den foreløbige skatteansættelse for 2019.

Kontakt Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over om din foreløbige skatteansættelse for 2018 eller 2019 med fordel bør ændres.