Værdier i udlandet

Har du værdier i udlandet?

De fleste formueværdier, som du har i udlandet, skal du selv oplyse på din danske selvangivelse hvert år. Det drejer sig bl.a. om fast ejendom, bankindeståender, aktier, obligationer, livsforsikringer og visse pensioner.

Da Danmark ikke har en generel formueskat er den primære grund til denne oplysningspligt at sikre, at du ikke har indtægter, som skal beskattes i Danmark. Du skal huske at dette gælder uanset, om du er beskattet af indtægter i det andet land eller ej. Typisk skal indtægterne også beskattes i Danmark.

Vi får jævnligt henvendelser fra personer, der tror, at indtægter som beskattes i udlandet ikke skal medtages i Danmark, når der i en dobbeltbeskatningsoverenskomst står, at indkomsten beskattes i kildelandet. Dette er ikke korrekt. I denne situation foreligger der dobbeltbeskatning, der herefter skal elimineres enten efter interne danske regler eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ejere af en bolig i udlandet tror også af og til, at denne ikke skal oplyses i Danmark fx fordi den er pålagt skat i landet, hvor den er beliggende. Det er særlig vigtigt at oplyse, hvis du har en bolig i udlandet, idet netop boliger som de eneste aktiver er pålagt en formueskat i Danmark. Vi anbefaler, at du medtager din bolig på din selvangivelse, idet det kun er et spørgsmål om tid før denne oplysning kommer til myndighedernes kendskab.

Ejer du en udenlandsk aktie eller måske et helt selskab i udlandet skal dette også oplyses i Danmark. Igen er det kun et spørgsmål om tid, før en manglende oplysning herom vil give dig eller dine efterlevende problemer med myndighederne uanset, hvilken løsning du har. Flere og flere lande har oprettet registre, hvor aktieejere fremgår.

Har du et indestående på en bankkonto i udlandet, skal dette oplyses på din selvangivelse. Disse konti bliver af banken i mange lande indberettet til de lokale myndigheder, uanset om der er renter på indeståendet eller ej. Dette gælder fx i hele EU. Denne oplysning videregives til myndighederne i det land, hvor ejeren er bosiddende, med mindre andet er aftalt.

Når du laver bankoverførsler til og fra Danmark bliver dette registreret og indberettet til  myndighederne. Sådanne oplysninger kan afstemmes med din selvangivelse, og hvis denne ikke kan forklare overførslen, vil du risikere en henvendelse fra myndighederne, hvor du skal forklare dig.

Hvis du har brug for hjælp om disse forhold, er du velkommen til at kontakte os på info@inwema.dk. Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 3169 3169.